Spiritus Omni -
 
 
 
 
 Lenker
 
Norsk Parapsykolgisk Selskap (NPS) er en forening for alle med interesse for parapsykolgiske fenomener. Selskapet ble stiftet i 1917 og er fremdeles aktiv. Vi støtter opp om deres enestående arbeid, - gjør du?
 

Norsk Spiritualistisk Trossamfunn (NST) er der for å kunne hjelpe mennesker som trenger det. NST tilbyr foruten åndelige kvelder og healingkvelder flere steder i landet, ulike seremonier som navnedag, konfirmasjon, bryllup og gravferder. Seremoniene holdes i hele landet.
 

Nordens eneste spiritistkirke finner vi i Århus, Danmark. Til gjengjeld har kirken vært aktiv gjennom årtier, og feiret i 2013 sitt 100 års jubileum.
 

Spiritist er en nystartet spiritistforening som ble stiftet stiftet i slutten av 2012, og har tilholdssted i København, Danmark. Foreningen er den første av sitt slag i København siden 1930- årene. Foreningen er et sted, hvor mennesker møtes  for å samtale om ulike spirituelle tema, samt  utvikle seg spiritiuelt og personlig i fellesskap med likesinnede.
 

Foreningen har som formål er å ta et oppgjør med den almenne oppfattelsen av spiritismen, samt opplyse og forklareom spiritismens naturlige tilstedeværelse i alle menneskers hverdag. Foreningen har tilholdssted i København, Danmark.


The Spiritualists' National Union (SNU) ble stiftet i England i 1901, den gang under navnet Association of the Spiritualists' National Union Ltd., og anses for og være den største spiritualistorganisasjonen på verdensbasis. 


The Society for Psychical Research (SPR) ble stiftet i England i 1882, og var den aller første kjente organisasjon i sitt slag. 


American Society for Psychical Research (ASPR), er den eldste organisasjonen for psykisk forskning i USA, og ble stiftet i 1885. 


Dansk-norsk mentalt og fysisk medium, bosatt i England. 40 års erfaring i og fra den engelske spiritistkirken. Uhøytidelig, morsom og knakende dyktig. Marion har gitt ut 4 bøker og deltatt i en rekke større TV produksjoner, både i England, USA og i Norden, blant annet i Åndenes Makt, Fornemmelse for mord og Ånderne vender tilbage (Dansk TV).


Mentalt og fysisk medium født og bosatt i Sverige, som har hatt evnen siden hun var barn. Tar imot for private sittinger, samt tilbyr platformdemonstrasjoner og kurs innen mediumutvikling og transe.