Spiritus Omni -
  Tilegnet alle modige menn og kvinner, kunnskapfattige og lærde, 
som i 70 år har hatt det moralske mot å utstå spott og verdslig motgang 
for å kunne vitne om en sannhet, 
viktigere enn alt annet ...
 
Sir Arthur Conan Doyle (1918)Den tredje internasjonale kongress for spiritister
Paris 1891
Norge
Sverige
Island
Danmark
mentalt mediumskap
fysisk mediumskap
spiritisme(Bilde: den tredje internasjonale kongress for psykisk forskning, Paris 1927)