top of page

Ludvig Dahl

Ludvig Dahl (1864-1934) eller også byfogd Dahl, er Norges kanskje mest kjente spiritist.

Ludvig Dahl ble født i Kristiania, den 3. november 1864. Med unntak av en kortere periode, da familien bodde i Trondheim (faren var utdannet lege, og tok initiativ til stiftelsen av Rotvold Sinnsykeasyl, hvor han var direktør over en toårsperiode), tilbragte han hele sin barndom i hovedstaden.

Ludvig tok eksamen artium i 1882, og fem år senere fikk han sitt candidatum juridikum. Etter å ha virket en tid som fullmektig, begynte han i stillingen som konstituert byfogd i Tromsø i 1891, før han tok stilling som ekstraordinær assessor i Oslo Byrett i 1894.

Fem år senere, i 1899, flyttet han til Bergen hvor han var assessor ved byretten i nærmere 9 år. I 1908 flyttet han til Fredrikstad, hvor han virket som byfogd, et embete han besatt inntil sin død.. 

Det sies at han var både selvopptatt og i overkant selvsikker, Ludvig, mannen som skulle gi liv til Norges eneste kjente fysiske medium, Ingeborg. Han beskrives dessuten som høyreist og vakker, og en som elsket å være i sentrum av begivenheten.

Mange omtalte ham som en «kunstnernatur». Han kunne traktere både fiolin og piano, var medlem av Fredrikstad Konsertforening, og komponerte også en del selv. I Koralbok for Den norske kirke for 1926, finner vi blant annet to salmer med hans navn. I senere utgivelser er salmene fjernet, mest sannsynlig som følge av hans spiritistiske tro. Han har også skrevet melodien til Fredrikstads bysang «Hvor glommen har suset fra sagaens gry». 

Ludvig Dahl var dessuten interessert i malerkunst, blant annet skal Theodor Kittelsens maleri «Mitt hjem i Eggedal» ha vært i familiens eie. Han fungerte også en tid som formann i Fredrikstad Kunstforening.

Som voksen betraktet han seg selv som agnostiker, men da de første virkelige fenomener forelå, lot ham gamle forestillinger (eller mangel på sådanne?) falle, trådte frem i lyset og ble spiritismens fremste talerør her til lands. Ved siden av artikler i en rekke tidsskrifter, holdt han foredrag om spiritismen både i Norge, Sverige og Danmark. 

Ludvig Dahl utga 5 bøker om sin datter Ingeborgs mediumitet. Som «psykisk forsker» beskrives Dahl som førsterangs, noe som først og fremst tilskrives han utdanning og virke, skjønte mange mener han med årene ble blind, svært blind, spesielt når det kom til datteren Ingeborg og hennes mediumitet. Han gikk i den samme fellen som mange psykiske forskere før han, mente man. Han ble troende, og mistet gjennom dette sin objektivitet.

Ludvig Dahl var gjennom mange år medlem av Norsk Selskab for Psykisk Forskning, og meningen var at han ved nådd pensjonistalder skulle flytte inn til Oslo, og hvoretter at han skulle gå inn i styret i selskapet. Den dag kom aldri, for den 8. august 1934, bare måneder før hans 70-årsdag, forlot han jordelivet.

Tekst: (c) Spiritus Omni

bottom of page