top of page

Det fysiske mediumskapet 

Spiritismens Créme de la Créme

Einer Nielsen - ektoplasma

Med spiritismens fremgang i Norden gjennom det siste tiår, ser vi ikke bare økt interesse for det mentale mediumskapet, men også for det vi gjerne omtaler som det fysiske mediumskapet. De færreste vet dog hva fysisk mediumskap er, og begynner å utforske dette uten egentlig å vite hva det faktisk innebærer og hvor farlig det faktisk kan være, i ukontrollerte former.

Fysisk mediumskap er fantastisk når det får utvikle seg i trygge omgivelser, hvor sikkerheten til mediet og de øvrige sirkeldeltakerne står i fokus. I ukontrollerte former, hvor mediumskapet betraktes som underholdning og i mangel på respekt for de krefter som er sving, kan det i verste fall få katastrofale følger.

Siden slutten av 1800-tallet og frem til å dag, er det rapportert om flere tilfeller hvor mediet er blitt alvorlig skadet under fysiske seanser som følge av at en eller flere sittere har brutt med sikkerhetsforanstaltningene, eller i fravær på sådan. Jeg har dessuten selv vært vitne til hva som kan skje om man ikke tar sine forhåndsregler. De kreftene som enkelte leker seg med er langt større enn både du og jeg forstår omfanget av, derfor er ikke det fysiske mediumskapet for alle.

For deg som planlegger å gå til en fysisk seanse eller som allerede har vært til en seanse, så kan jeg fortelle deg at borddans og dansende trompeter ikke er fysisk mediumskap, men derimot fenomener som kan finne sted i en fysisk seanse dersom forholdene ligger til rette for det. Det eneste fysiske beviset for et liv etter døden er materialisasjonene, og disse hører desverre med til sjeldenheten. Så sjeldent er det, at en kan telle antall medier med denne evnen på nåværende tidspunkt, på bare én hånd.

Healing er heller ikke fysisk mediumskap, selv om mange vil hevde det motsatte. Healing er og blir et mentalt fenomen. For at noe skal kunne betraktes som fysisk må samtlige tilstedeværende se - og oppleve - det samme, og selv i de tilfeller skal alt undersøkes, måles og veies. En må alltid forsikre seg om at fenomene ikke har en logisk forklaring, samt utelukke enhver form for svindel. En sjarlatan kommer i mange farger og former, og det finnes de mennesker som er villige til å strekke seg langt for et øyeblikks "Fame and Glory". 

Colin Fry, som er et medium som har prydet TV-skjermen her hjemme med sitt unike evne til å videreformidle budskap fra nære og kjære i den åndelige verden, fikk en brå slutt som fysisk medium da han ble tatt med trompeten i hånden. I Sverige innrømmet Anders Åkesson at han hadde jukset ved å smugle inn en klump med selvlysende materiale, med den hensikt å la de øvrige seansedeltakerne tro at de var vitne til åndelys.

Så hva betyr dette? Har alt Fry og Åkesson har gjort, vært svindel? Er alle fysiske medier svindlere? Jeg skal være den første til å innrømme at jeg har sett og opplevd fenomener som ligger i grenseland mellom menneskers kollektive fantasi og faktisk virkelighet. Det er også nettopp derfor vi oppfordrer til sunn skepsis. Vi skal stille krav til den åndelige verden og ikke uten videre godta alt som ikke kan forklares rasjonelt, som var det et tegn fra åndeverdenen. 

Et teleplasmamedium jeg kjenner, lot seg nylig undersøke i adams drakt som følge av svindelanklager. Dette inkluderer oral, såvel som anal undersøkelse. Deretter inntok han uten protester en væske tilsatt fargestoff som ville ha misfarget et eventuelt gasbind skjult i magesekken. Ja, du leste riktig! Spiritismens arge motstandere gjennom tidene later til å ha en urokkelig tro på at teleplasma i sannhet er gasbind gjemt i ett av kroppens hulrom, og at mediet tryller dette frem under seansene i den hensikt å la sitterne tro at dette er åndegestalter. Til deg der ute som måtte dele deres oppfatning har jeg bare ett å si, - undersøk, prøv, døm! 

Faktum er at de færreste skeptikere har tatt del i en seanse selv, enda mindre deltatt i undersøkelser av de fenomener som finner sted, og har derfor intet grunnlag for å uttale seg om det som er, eller ikke er. Det er også derfor det er nytteløst, om ikke det glade vanvidd å gå inn i debatt med en skeptiker. 

Skjult bak akademiske titler og i en salig blandig av vitenskapelige termer fortsetter de likevel kampen mot spiritismen og dens tilhengere. Jeg spør, - er det dette som er kritisk tekning? Er dette vitenskap? Hvis så er tilfelle bør vi straks ta et steg til siden og spørre oss hva som egentlig bør debatteres. Et menneskes rett til å tro på hva en vil, eller den vitenskaplige arroganse? 

Personlig har jeg ved flere anledninger invitert skeptikere til å ta del i en seanse. Så langt har ingen tatt imot den utstrakte hånden, men derimot gitt ryggen under påskudd av at de ikke har noen interesse av dette. Sjefskeptikeren James Randi som en av dem.

Som spiritist og medmenneske kan man ikke annet enn å akseptere deres valg, men man kan absolutt stille spørsmålstegn ved det. Når vi hevder å sitte med "full hånd", avfeier de dette som bløff, likevel er det ingen av dem som våger "syne" ...

Når alt kommer til alt utgjør ikke skeptikerne en større trussel for spiritismen og dens tilhengere, enn den trussel vi tillater dem å være. Faktisk representerer de ingen trussel i det hele tatt, men derimot en meningsytring som vi må lære oss å leve med. En spiritist er ikke imot skeptisisme, faktisk mener spiritistene at sunn skepsis er en nødvendighet dersom man skal sitte for fysisk mediumskap. Å være skeptisk betyr kort å godt å være tvilende, generelt kritisk, hverken mer eller mindre. 

Problemet er altså ikke skeptisisme i seg selv, men derimot hvorvidt man er åpen for -eller fullstendig avvisende til .- at vi overlever døden. Fra Spiritistisk sirkel (1918) hitsettes;

«Naar der er vantroende tilstede, kan det være oss til meget besvær. Vi foretrækker at anstille vore prøver med troende og i spiritismen erfarne mennesker; men jeg vil dermed ikke sige, at skepticisme (tvivlesyke) ganske skulle hindre oss (…)

(...) Annerledes derimod, naar man med trods og ond villie lægger an paa at modsætte sig anerkjendelsen af fænomenerne og paa allle mulige maader søger at omgaa sandheden, kun for ikke at medgive, at man med sine paastande har uret; naar man altsaa er et menneske som ikke vil lade sig belære, naar man er egoist og alt for stolt pukker paa umuligheten af at blive overbevist. Saadanne mennesker staar i et direkte antipathiforhold til de aandelige venner og er en saa veldig hemsko, at under omstændigheder fænomenerne kan udeblive eller ikke komme til udfoldelse»

Indridi Indridason (1883-1912)

Fysisk medium fra Island. Materialisasjoner (uten forutgående substansutstrømming), uavhengig stemme (gjerne flere samtidig), uavhengig skrift, levitasjon, apport, asport, lysfenomen, automatskrift, transetale, perkusjon / raps. Var over en lengre periode plaget av "poltergeistaktivitet".

Einer Nielsen (1894-1965)

Fysisk medium fra Danmark. Materialisasjon, avhengig stemme, levitasjon, apport, asport. Mindre kjent for sitt klarsyn.

Ingeborg Frimann Dahl (1895-1977)

Mentalt og fysisk medium fra Norge. Levitasjon av objekter, apport, automatskrift, perkusjon / raps. Særdeles kjent for sin "våkentranse" (tilsynelatende våken men responderer ikke på ytre stimuli).

Anna Melloni Rasmussen (1898-1970)

Fysisk medium fra Danmark. Uavhengig skrift, levitasjon, telekinese, lysfenomen, transetale, automatskrift, perkusjon / raps

Ernst Broberg (1880-1977)

Mentalt og fysisk medium fra Sverige. Uavhengig stemme. Særdeles kjent for sine trompetseanser.

bottom of page