top of page

Spiritismen og dens opprinnelse

"Det er meget som skjuler sig for den kløgtige,

som aapenbarer sig for barnesindet"

Ukjendt

Spiritismen er navnet på den bevegelse som oppsto i USA i 1849, foranlediget av hendelsene i Hydesville, New York, året før. John og Margaret Fox, og deres to døtre Catherine (Kate) og Margaretta (Maggie), hadde i påvente av at huset de holdt på å bygge, leid en midlertidig bolig som på folkemunne hadde rykte på seg for å være hjemsøkt.

Spiritismen er navnet på den bevegelse som oppsto i USA i 1849, foranlediget av hendelsene i Hydesville, New York, året før. John og Margaret Fox, og deres to døtre Catherine (Kate) og Margaretta (Maggie), hadde i påvente av at huset de holdt på å bygge, leid en midlertidig bolig som på folkemunne hadde rykte på seg for å være hjemsøkt. Familien var religiøs og trodde ikke selv på den slags nonsens, men skulle siden få erfare noe ganske annet.

I mars 1948 tok det til å banke i både vegger, gulv, tak eller også møbler. Fenomenene nådde sitt klimaks den 31. mars, da døtrene ved slump oppdaget at det var en intelligens bak fenomenet; ”Here, Old Splitfoot, do as I do!”. Naboer ble straks tilkalt, heriblant Mr. William Duesler, som selv tidligere hadde bodd i huset. Duesler tok straks føringen, og med mange vitner til stede fikk han i løpet av de neste par dagene mange svar, først gjennom JA (tre bank) og NEI (ingen banking), senere ved alfabetisk kode. Først den 3. april 1948 opphørte bankingene.

Man hadde da lyktes å finne ut at kommuniserende ånd var den avdøde C. B (av søstrene omtalt som Mr. Splitfoot), en omreisende selger som hadde blitt myrdet, og senere gravd ned under kjelleren i huset, fem år tidligere.

Senere samme år blir det gjort utgravninger i kjelleren og de finner levningene etter det som en gang har vært et menneske. Desverre hadde man den gang ingen metode for å fastlå hvem levningene tilhørte, man kan derfor bare anta at de tilhørte den myrdede selgeren. 

Kate og Maggie, er kjent som de første i moderne tid til å ha en toveis kommunikasjon med en ånd, og nyhetene om dette spredde seg raskt. Et drøyt år senere var de begge i gang med å gi seanser for fulle hus, og særlig Kate viste seg å være et særdeles godt uavhengig skrift- og materialisasjonsmedium, først og fremst kjent gjennom «The Livermore Sittings»[3], som henviser til en serie av 400 seanser over en periode på 5 år ledet av bankdirektør, Charles F. Livermore.

Seansene ble avholdt for et eksklusivt publikum, - menn med høy utdanning og status. Det var under Livermores' ledelse de første virkelige materialisasjonene fant sted. Til å begynne med ufullstendige, etterhvert perfekte materialisasjoner, dog ute av stand til å kommunisere direkte. Kommunikasjon skjedde derfor via bankelyder og uavhengig skrift.

Spiritismen som bevegelse var blitt født. Overalt i USA dukket det opp utviklingssirkler, etterhvert egne kirkesamfunn, som igjen førte med seg oppdagelsen av flere medialt begavede personer. 

Bevegelsen spredte seg raskt herfra, først til Frankrike deretter over kanalen til England, og videre herfra til de øvrige landene, før den kom til Norden og da først til Sverige rundt 1870, siden til Norge mot slutten av 1880-årene.

Tekst: (c) Spiritus Omni

bottom of page