top of page

The Scandinavia Spiritualist Association

I 1903 ble stiftet en spiritistforening for skandinaver bosatt i USA. Foreningen hadde tilholdssted i Brooklyn, New York, og fikk navnet The Scandinavian Spiritualist Association, og ville bli tatt under vingene til The National Spiritualist Association, som hadde sitt hovedsete i Washington.

Foruten spiritismens fremme, var det i foreningens ønske og etter et års tid også kunne fungere som sykekasse, skal vi tro en artikkel publisert i Nordisk Tidende, samme år. Dette fordi det falt sammen med spiritismens hovedmål, - nestekjærlighet.

På denne tid var det allerede flere spiritistforeninger i Brooklyn, hvori det danske mediet, Jacob Rasmussen, flere ganger hadde virket. Da det kom på tale med en egen skandinavisk forening (som i hovedsak besto av dansker, men også noen nordmenn, svensker og dansker), stilte han seg mer en velvillig til å være foreningens første "testmedium". 

Som foreningens formann ble utnevnt den danske spiritist og magnetisør, David L. Hoecke. Som sekretær utnevntes dr. Christian l. Jenssen, også av dansk opprinnelse.

Nordisk Spiritistkongress

Spiritister i Norden hadde ofte forbindelser med hverandre, og i 1911 ble den første nordiske spiritistkongress avholdt. Begivenheten fant sted i København, Danmark.

Nordisk Spiritualist Union

I'm a paragraph. Click once to begin entering your own content. You can change my font, size, line height, color and more by highlighting part of me and selecting the optionI 1949 tok Stockholms Spiritualistiska Förening initiativ til en nordisk konferanse i Viggbyholm i Sverige, hvor spiritister fra alle de nordiske landene var representert. På bakgrunn av dette ble dannet Nordisk Spiritualist Union (NSU). Unionens første kongress fant sted i København, Danmark, i 1950. Unionen er ikke lenger aktiv.s from the toolbar.

bottom of page