top of page

Spiritus Omni

Spiritus Omni så dagens lys i august 2009. Inspirasjonen til en en egen spiritistforening i Trøndelag, er derimot langt eldre og skriver seg tilbake til en vakker høstdag i 2006. Det var også da foreningen fikk sitt navn, selv om den gang helt uvitende om hva Spiritus Omni egentlig sto for.

Spiritus Omni er latin og betyr alt er ånd, et navn som er svært dekkende for den filosofien vi ønsker å formidle. Også logoen er inspirert av vår filosofi. Tegnet er et antikk symbol for reinkarnasjon, men sirklen symboliserer ånden. Logoen er designet av tidligere styremedlem, Laila Leonhardsen.

Spiritus Omni er det første fellesskap i Norge, som har som formål å fremme vår egen spirituelle historie, fremfor å videreføre tankestrømmer og tradisjoner fra England og USA. Gjennom foredrag, kurs og demonstrasjoner ønsker Spiritus Omni å bidra til å gi bevis for at vi overlever den fysiske død. Fellesskapet tilbyr dessuten utviklingsmuligheter for medium og andre interesserte, som har et seriøst ønske om å lære om den åndelig verden, og som vil tjene medmennesket i sann spirituell ånd. 

Høsten 2011 ble Spiritus Omni relansert som et fellesskap. Tilnavn som spiritistforening og Midt-Norge falt bort, da man verken hadde behov for organisatoriske rammer (som forøvrig var både tid og ressurskrevende), og heller ikke ønsket å avgrenset arbeidet - og dertil også tibudet - til et bestemt geografisk område. 

Som en følge av dette drives Spiritus Omni nå kun av Monica Agnetha Haugen på frivillig basis, dog med god hjelp av innleid arbeidskraft de gangene det er behov for dette. Dette innebærer mindre papirer og raskere beslutninger, slik at tiden kan benyttes slik den helst bør, - til glede og inspirasjon for dere der ute. 

I forbindelse med relanseringen ble det dessuten gjort en del endringer med tanke på hvem man skal samarbeide med. Spiritus Omni vektlegger fremfor alt kunnskap og erfaring, og stiller derigjennom svært strenge krav til sine undervisere. Det foretas grundige bakgrunnsundersøkelser av den enkelte, og det innhentes også referanser dersom dette skulle være nødvendig. 

Hovedfokuset vil først og være rettet mot det fysiske mediumskapet, for bedre å kunne gi bevis for at vi døden kun er en overgang. Det er foretatt et dypdykk i miljøet og inngått samarbeid med flere, særdeles dyktige medier på verdensbasis, medier som tar sitt arbeid seriøst og som utelukkende har viet sitt liv til å arbeide med - og for - den åndelige verden. 

Spiritus Omni vil gjøre sitt ypperste for å fremstå som en merkevare for seriøsitet og kvalitet, og vil gjennom de endringene som er foretatt, kunne tilby flere nye tjenester som har som mål å gi deg der ute en personlig opplevelse med den åndelige verden. 

Spiritus Omni - Ålt er Ånd

Monica Agnetha Haugen

bottom of page