Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Spiritus Omni

Oskar Gustav Jæger

Oscar Gustav Jæger

Oskar Gustav Jæger ble født i Bergen den 16. juni 1863. Han mistet begge sine foreldre i ung alder, og som seksåring reiste han den lange vei til sin onkel i Arendal, hvor han tilbragte sine barndoms år.

Etter examen artium i 1881, flyttet han inn til Kristiania, hvor han begynte å studere ved universitetet. Under studietiden var Jæger en tid formann ved Studentersamfundet, og engasjerte seg også i miljøet rundt det sosialistiske tidsskriftet «Fram». Bak tidsskriftet sto studenter, hovedsakelig fattig bondeungdom.

I 1894 fikk Jæger sin doktorgrad i filosofi, og tre år senere avla han juridisk embetseksamen. Fra 1898 var han notarius ved juridisk fakultet, og i 1902 ble han utnevnt som professor i statsøkonomi og statistikk.

Jæger engasjerte seg tidlig i politikken. I 1909 ble han bl. a. medlem av det konservative partiet Frisinnede Venstre (senere Frisinnede Folkeparti og i dag Høyre), hvor han raskt inntok en sentral posisjon.

Han engasjerte seg dessuten i det som senere er blitt kjent som den «Richard Eriksenske sak» eller også «Universitetsstriden». Richard Eriksen hadde i 1911 sendt inn sin doktoravhandling i filosofi Jeget og tænkningen, men denne ble underkjent. Dette kunne ikke Jæger akseptere, og han gikk derfor til sterkt forsvar for Eriksen i det han mente avslaget skyldtes Eriksens spiritistiske livssyn.

Foruten å være medstifter, ble han valgt som den første formann i Norsk Selskap for Psykisk Forskning fra stiftelsesåret 1917, et verv han besatt frem til 1934, da han ble avløst av docent Thorstein Wereide. 

Jæger hadde i 1888 giftet seg med Augusta Evensen. Hans kjærlighet for henne var meget stor, og da hun i 1918 døde, var det nettopp spiritismen og dens kjensgjerning som reddet ham fra å gå under.

Jæger, som på denne tid allerede hadde eksperimentert en del med automatiske skrift og derigjennom mottatt en rekke meddelelser fra det han mente å være avdøde slegt og venner, opplevde han nå å komme i forbindelse med sin kjære kone.

I forbindelse med et foredrag om psykisk forskning avholdt i april 1920, kom Jæger med en rekke uttalelser, som ukepressen tolket som en ren erklæring på at Jæger nå var blitt troende spiritist. I desember samme år forlot Jæger sin post som professor ved universitet i Kristiania, angivelig for «helt å kunne ofre sig for spiritismens sak som formand for det nystiftede Norsk forening for psykisk forskning.»

I Morgendæmringen for årene 1920-1924, finner vi en rekke beretninger om spiritisten Oscar Jæger. Han var en aktiv foredragsholder, ikke bare her hjemme, men også i Sverige og i Danmark. Han var dessuten er ivrig debattant, og skrev flere innlegg i landets aviser og tidsskrifter. Blant annet engasjerte han seg i anledning Ragna Nielsens automatiske meddelelser i anledning «spøkeriene» på den katolske prestegården i Arendal, om hvilket han omtalte som det «bedst konstanterte psykiske fænomen i vort land»

Tekst: (c) Spiritus Omni

Bilde: snl.no