top of page

Sirkelutvikling

A circle is endless, the time element does not exist in any part of it.

When people come together in a circle, a spirit of unity reigns,

a sense of sanctity coming from within us. 

Ukjent

Vi mottar ofte henvendelser fra mennesker som ønsker å utvikle sin evner som medium, mentalt eller fysisk. Enten du har en naturlig medfødt evne, eller ønsker finne ut hvor langt du kan utvikle din sensitivitet, vil du ha stor glede og nytte av å sitte i en sirkel. 

Sirkelen har vært selve grunnsteinen i mediumutviklingen siden de første bankelydene oppsto i Hydesville, New York, i 1848. Å delta i en sirkel har blitt sett som det helligste av det aller helligste, og det er nettopp i hjemmesirklene at noen av våre fremste medier gjennom tidene vokste frem. 

Vi vet at utvikling fremfor alt er en personlig reise. Hvor langt du kan utvikle ditt potensiale avhenger derfor i aller høyeste grad av hvor mye tid og arbeid du legger ned. 

Sirkelen fungere som en treningsarena, og kan på mange måter også ses som medienes sikkerhetsnett. Det er nettopp her, i energien som sitterne sammen skaper, at fundamentet for den videre utvikling legges, og det er også her, i trygge og kjente omgivelser, at fenomenene kan nå sin fulle styrke.

Som deltaker i en av våre sirkler vil du få innsikt i ditt iboende potensiale, og hvordan du kan utvikle dette på best mulig måte. Foruten veiledning og støtte, vil du lære om den spirituelle filosofi og få innblikk i hvordan den åndelige verden fungerer. Dog er det først og fremst gjennom øvelse at evnene får utfolde seg fritt.

Spiritus Omni tar din utvikling seriøst, og det er derfor vært viktig for oss at du blir møtt med den respekt du fortjener. Vi er derfor opptatt av at våre sirkelledere er erfarne, og at de holder høy etisk standard. Fravær av ego er en forutsetning, også for en god sirkelleder. 

Alt vi ønsker av deg er et positivt og åpnet sinn. Til gjengjeld tilbyr vi et bredt spekter av øvelser og et uhøytidelig læringsmiljø med høy standard. 

Utviklingssirkel - nybegynner / litt øvet

Denne kvelden åpner vi dørene opp for alle dem, som har lyst til å høre om - og selv prøve - hva det vil si å sitte i en sirkel.

Inspirert av besøk i Spiritualist Association of Great Britain, hvor vår egen Monica Haugen blant annet har gjestesittet som medium i en sirkel, tilbyr vi sirkelutvikling ulik andre tilbud du finner i Trondheim, og i Trøndelag forøvrig.

Under veiledning og i fellesskap med andre vil du lære teknikker for å stilne sinnet. Du vil lære hvordan du etablerer en god kontakt med din guide, og derigjennom hvordan du åpner opp for kontakt med den andre siden.

Sirkelen er praktisk rettet og tilbyr en rekke øvelser innen mediumutvikling og psychic art.

Sirkelen avholdes 1. gang i måneden

Utviklingssirkel - viderekommende

Denne kvelden er tiltenkt deg som allerede praktiserer som medium, eller som sitter som leder av en sirkel i dag. Den er rettet mot deg som har mot - og lyst - til å ta ditt mediumskap et steg videre.

Kanskje går du med tanker om å sertifisere deg, men er usikker på om du har det som skal til. Vår erfaring er at det sjelden er åndeverdenen som holder tilbake, men derimot vi selv som legger begrensning for oss selv, som oftest som følge av mangel på selvtillit.

Denne sirkelen har som formål å støtte deg i å ta modige valg, til å ha tillit til - og stole på - ditt åndeteam, og våge ta et stort steg videre. Er du klar for å tøye grensene og strekke deg selv som medium? 

Deltakerne må påregne oppgaver mellom samlingene.

Sirkelen avholdes 1. gang i måneden.

Healingsirkel

I healingsirkelen er det den enkeltes healingevner som utvikles. Sirkelen er et tilbud til deg som har hjerte og interesse for healing. Det legges vekt på kontakthealing (healing gjennom berøring), med fokus på spirituell healing

Deltakerne må påregne oppgaver mellom samlingene.

Tradisjonelt fysisk mediumskap 

Er du klar for å oppleve det utrolige? Har du lyst til å være med å bygge opp en tradisjonell fysisk sirkel?

Vi vurderer jevnlig opptak til vår allerede veletablerte sirkel. Ta kontakt dersom du er interessert i å vite mer.

Hvorfor velge våre sirkler og kurs?

Det er ingen tvil om at spiritisme er et tema som engasjerer. Aviser, ukeblader, TV, radio og bloggere, stadig flere engasjerer seg i debatten om livet etter døden, enten de er for eller imot. I kjølvannet av TV produksjoner som Åndenes makt, Fornemmelse for mord, Den 6. sansen, Fra sjel til sjel e.l., ser man en sterk økning i kurstilbud for de som er på søken. 

Spiritus Omni setter seriøsitet, etikk og kvalitet foran alt annet. Flere av våre undervisere har holdt på i en årrekke, og var allerede godt etablerte da spiritismen for alvor på nytt fikk rotfeste her i landet. Vi er dessuten stolte over å kunne si at vi har undervisere som er blitt kontaktet av TV selskaper ved anledninger, men som har takket nei da de ikke ønsker fokus på person, men derimot på sak.

Dersom du ønsker å u t d a n n e deg som medium eller healer, så er vi mest sannsynlig ikke det du søker, idet vi ikke tror at dette er noe du kan utdanne deg til, men derimot en oppgave som vokser med deg, og som det tar mange år å utvikle. 

Søker du et åndelig fellesskap hvor k u n n s k a p, e r f a r i n g og e t i k k står i fokus, er vi et godt alternativ. Vi tilbyr utvikling i fellesskap med andre. Våre erfarne undervisere gir deg råd, veiledning og nødvendige utfordringer underveis slik at du har noe å strekke deg etter, og sørger for at du og dine behov til enhver tid er ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Ønsker du å utvikle deg som medium eller healer?

Det er viktig at du forstår at du ikke kan utdanne deg til å bli et medium, eller en healer for den saks skyld. En utviklingssirkel er kun ment som hjelp på veien. Det er her man lærer det grunnleggende. Det er her man lærer å kjenne på ulike energier, og det er også her man tar beslutningen om man er rede til å f o r p l i k t e seg videre. Er du klar for å legge ned den tid, tillit og respekt som kreves for å bli et godt medium eller healer? 

Når du begynner i sirkelen er det viktig at du forstår at dette ikke er noen lek. Åndeverdenen er avhengige av vår evne og vilje til å være et "r e n t t a l e r ø r" for dem, det er derfor ikke rom for ego. Sliter du med depresjon, angst eller er i befatning med rusmidler, forbeholder vi oss retten til å si nei til deg. Dette for din og de øvrige sirkeldeltakernes s i k k e r h e t.

Sist men ikke minst, - åndeverdenen kommer til oss i sirkelen for å hjelpe oss med å trene opp våre iboende ferdigheter, ikke for å bevise noe for oss. Vi arbeider ikke i sirkel for få budskap fra avdøde selv, men for å utvilke vår egen medialitet. Husk at det er du som skal gjøre jobben, åndeverdenen serverer ingen tegn for deg, dersom du ikke selv strekker deg ut etter det. Et varmt velkommen til sirkel <3

bottom of page